Nabór do Grupy zabawowej

Do odkrywania świata, zawierania nowych znajomości, zapraszamy kolejne maluchy z mamami i opiekunkami. To już VI edycja spotkań dla najmłodszych w ramach Grup zabawowych. Zajęcia rozpoczynamy na początku lutego 2017r.

Zapisy pod numerami telefonu: 61 8173 102 (os. Czwartaków 1),  61 8182 998 (os. Raczyńskiego 19). Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z regulaminem załączonym poniżej.

Grupa zabawowa to zajęcia edukacyjne dla dzieci od 1 do 3 roku życia oraz ich rodziców. Grupy Zabawowe są bardzo popularną formą zajęć dla dzieci w krajach anglosaskich. Pierwsze Grupy powstały w Wielkiej Brytanii 40 lat temu z inicjatywy rodziców oraz innych członków społeczności lokalnej, by umożliwić dzieciom dostęp do edukacji przedszkolnej tam, gdzie nie było przedszkoli lub gdzie przedszkola nie dysponowały wystarczającą ilością miejsc. Obecnie w Wielkiej Brytanii działa około 20 tysięcy różnych grup zabawowych.

Liczba uczestników Grupy Zabawowej nie powinna jednak przekraczać 20 osób (10 dzieci i 10 rodziców). Ze względu na bardzo duże zainteresowanie taką formą zajęć, pierwszeństwo mają dzieci, które jeszcze nigdy na takie spotkania nie uczęszczały.

Regulamin Grupy Zabawowej

1. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godz. od 10.00 do 11.00, na osiedlu Czwartaków 1, w oddziale dziecięcym Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, oraz w filii na os. Raczyńskiego 19.

2. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci od 1-3 roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest to, że dziecko nie chodzi do żłobka lub przedszkola.

3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1 godzinę.

4. Uczestnictwo w Grupie Zabawowej następuje poprzez zapisanie dziecka (liczba miejsc ograniczona).

5. W zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicem lub inną osobą dorosłą opiekującą się dzieckiem.

6. Zajęcia Grupy Zabawowej trwają 5 miesięcy. Po upływie tego okresu następuje formowanie kolejnej grupy.

7. Zajęcia maja na celu: pokazanie rodzicom, jak pomagać dzieciom w rozwoju, bawiąc się i spędzając z nimi czas.

8. Rodzice/opiekunowie biorą odpowiedzialność za funkcjonowanie Grupy – wspólnie opracowują szczegółowe zasady działania, harmonogram zajęć, program pracy z dziećmi, proponują i samodzielnie prowadzą zabawy z dziećmi, rozdzielają odpowiedzialność za poszczególne zadania.

9.Materiały, potrzebne do przeprowadzania zajęć, przynoszą rodzice/opiekunowie we własnym zakresie.