Historia

Historia

Biblioteka Miejska w Swarzędzu rozpoczęła działalność 24 marca 1945 r.
Jej siedziba mieściła się w byłym „Hotelu Polskim” przy obecnej ul. Piaski 4, a kierownikiem był Florian Majerowicz.
Księgozbiór liczył niespełna 150 książek. Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej biblioteki ma datę 29 grudnia 1945 roku. Jest to nowela Henryka Sienkiewicza „Za chlebem”.

W 1947 r. biblioteka została przeniesiona do Ratusza. Reaktywowano także działalność biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych przy ul. Wielkiej Rybackiej, która działała do 1949 r. a jej zbiory po likwidacji przejęła Biblioteka Miejska. W 1947 r. otwarto Gminną Bibliotekę w Łowęcinie, a w 1950 r. Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Paczkowie, która przejęła zbiory zlikwidowanej Biblioteki z Łowęcina.

W 1955 r. księgozbiór biblioteki liczył ok. 4800 tomów, a korzystało z niego 1020 czytelników. Kierownikiem wówczas była Franciszka Penczyńska.
Biblioteka przeżywała ciągłe kłopoty lokalowe i ponownie została przeniesiona w 1964 r. do pomieszczeń Domu Kultury przy ul. Piaski 4. Powróciła do pomieszczeń swarzędzkiego Ratusza w 1970 r., jednak oddział dziecięcy w latach 1986-1991 miał siedzibę w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Niezłomnych.
W roku 1968 dyrektorem została Eugenia Kowalczyk i pełniła tę funkcję do 1996 r.

Na przestrzeni lat powstawały kolejno filie biblioteczne: w 1964 r. w Zalasewie, w 1965 r. w Kobylnicy, w 1976 r. w Swarzędzu Nowej Wsi, w 1981 r. Filia os. Czwartaków, która w 1985 r. przeniesiona została na os. Kościuszkowców 6 oraz w 1987 r. Filia w Uzarzewie. Biblioteka prowadziła również punkty biblioteczne m. in. w Wierzonce, Wierzenicy, Janikowie i Garbach.
W latach 1996 – 2003 dyrektorem biblioteki była Ewa Szczepańska.

W 2006 r. decyzją ówczesnych władz samorządowych biblioteka została przeniesionaz Ratusza do zaadaptowanego, przestronnego lokalu w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu. Był to okres, kiedy biblioteka pod kierownictwem Małgorzaty Merczyńskiej rozpoczęła wiele działań wykraczających poza tradycyjne działania biblioteki. Praca bibliotekarzy, ich zaangażowanie i kreatywna postawa zostały docenione w wojewódzkich konkursach.

W 2009 r. – biblioteka zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez WBPiCAK w Poznaniu za projekt „Czytanie to moja pasja” a w 2010 r. – zajęliśmy II miejsce w konkursie „Jak cię widzą, tak cię piszą – zmieniamy wizerunek”.
Dyrektor Małgorzata Merczyńska została uhonorowana w 2010 r. odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Biblioteka Publiczna od ponad 70 lat działa na rzecz upowszechniania czytelnictwa w Mieście i Gminie Swarzędz. Ostatnie dziesięciolecie jej funkcjonowania to okres wielkich przemian. Najważniejsza to proces komputeryzacji zbiorów bibliotecznych. Obecnie cały księgozbiór biblioteki oraz wszystkich filii znajduje się w katalogu komputerowym, a zbiory udostępniane są na podstawie elektronicznych kart czytelnika.

Biblioteka wraz z filiami jest w dobrej kondycji, po modernizacji, odpowiednio wyposażona, z bogatym, liczącym ponad 115 tys. woluminów księgozbiorem, z którego korzysta ponad 7 tys. czytelników.

Dziś biblioteka to nie tylko wypożyczalnia, ale także różnorodna działalność kulturalno-oświatowa. To wystawy plastyczne i fotograficzne, na których swoje prace prezentują lokalni artyści oraz amatorzy, to spotkania autorskie, wykłady i prelekcje. W swych działaniach współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.