Jak zostać czytelnikiem

W Bibliotece Publicznej w Swarzędzu oraz w filiach wypożyczamy książki elektronicznie. W celu zapisu konieczne jest podanie nr PESEL i danych adresowych.

Elektroniczna karta zapisu obowiązuje we wszystkich 7 placówkach naszej biblioteki, nie tylko w tej, w której czytelnik się zapisał. Jednorazowo na koncie czytelnika można mieć 5 książek i 2 audiobooki.
Książki wypożyczamy na 30, a audiobooki na 14 dni.
Istnieje możliwość przedłużenia wypożyczonych materiałów (pod warunkiem, że nikt ich nie zarezerwował) jednak nie więcej niż 2 razy. W tym celu należy ustalić telefonicznie nowy termin zwrotu, lub wysłać prośbę o przedłużenie na adres: katalog@biblioteka.swarzedz.pl lub dzieci@biblioteka.swarzedz.pl. Książki można także przedłużyć odpowiadając na mail z przypomnieniem o terminie zwrotu z programu MAK+

Terminy zwrotu książek wypożyczonych w filiach bibliotecznych ustalamy mailowo lub telefonicznie w danej filii (adresy mailowe i numery telefonów dostępne są w zakładce KONTAKT).
Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych na podstawie
art. 14 Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 85 poz. 539) , między innymi:
– za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych (10 groszy za każdy dzień po terminie za każdą niezwróconą książkę).
Więcej informacji o opłatach w regulaminie.